Åbygge

Åbygge var i tidligere tider navnet på et område tilsvarende Borge og Torsnes prestegjeld. Området var opprinnelig et eget skipreide, og fra 1500-tallet sammen med Tune i Tune og Åbygge len. Fra 1662 ble alle de små len samlet i Smålenene amt, og Åbygge ble en del av Tune sorenskriveri.

Kilde:

  • Østfolds historie, bind 2 og 3, 2004.