Åmot under Overud

Opprinnelig var det to husmannsplasser under Overud i tidligere Vinger kommune som het Åmot, men vi vet ikke hvem som var på disse plassene før Anders Olsen og Eli Olsdatter kom hit omkring 1755. De hadde flere barn, men ingen av dem ble på Åmot.

Hei på deg! Denne siden heter Åmot under Overud

Åmot
Bråten under Overud Kongsvinger kart 1781.jpg
Kartet viser beliggenheten til Vestre og Østre Åmot og Overudplassene Rødningen (Rønningen), Berget (Overudsberget) og Braaten. Skinnarbølåa i nordøst og Vingersjøen i vest. Kartverkets historiske arkiv (1781).
Først nevnt: 1755
Sokn: Vinger
Kommune: Kongsvinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Gnr.: 8
Bnr: Umatrikulert
Type: Husmannsplass
Småbruket Åmot. Sør for tunet passerer Hellerudvegen. I 2020 er det få spor igjen etter plassen. NORGE i BILDER Statens kartverk (1967).

Åmot vestre

I 1801 var det to Åmotplasser, og på Åmot vestre bodde Ole Torkildsen født 1732. Han var gift for annen gang, og kona var Mari Hansdatter født 1729. De hadde sønnen Torstein født 1770 som var gift med Mari Olsdatter født 1772 og var brukere på Moa under Kabberud.

Åmot østre

På den andre plassen, Åmot østre bodde Hans Syversen. Han var født omkring 1747 og gift med Anne Jonsdatter født 1740. Begge døde på naboplassen Nilsrud, Anne i 1801 samme året som folketellinga var. De hadde barna Søren Hansen (1771 – 1829), Anne Hansdatter født i 1775, Ole Hansen i 1777 og Berte Hansdatter i 1780.

Langt senere kom Arne Haagensen (1814 – 1853) til Åmot, og da var det bare en plass her. Han var møller, og i 1853 omkom han på arbeidsstedet. Han falt ned mellom møllehjulene og kom så alvorlig til skade at han døde etter noen timer. Kona Anne Gulbrandsdatter født 1815 ble værende på plassen med sine to sønner, og kunne som "Husmandsenke med Jord" i 1865 fø 1 ku, så ½ tønne havre og sette 3 skjepper poteter.

I 1875 hadde sønnen Hans Gunerius (1851 – 1947) tatt over. Han var gift med Bertea Halvorsdatter (1846 – 1931) fra Frauvigen og fikk fire barn i årene 1873 til 1882. På Åmot var det da åker til 1 skjeppe bygg, 1 tønne havre og 1½ tønner poteter, og på fjøset sto 2 kalver, 2 sauer og 2 geiter.

Hans Gunerius og familien var fortsatt på Åmot i 1900 med moren Anne som føderådskone. Siden kom Harald Nilsen Rønningen fra Eidskog til Åmot og var her inntil Karl Torvald Kristiansen overtok omkring 1910.

Karl Torvald Kristiansen var født i 1882 i Eidsberg, Østfold og hadde i 1906 giftet seg med Inger Arnesdatter (1880 – 1936) fra Langtjernet. I årene fram til 1919 fikk ekteparet fem barn.

Yngstebarnet som også het Karl Torvald, overtok Åmot etter faren sammen med kona Astrid Marie Riegels født i Oslo (1924 – 2011). De ble foreldre til Eva og Arne Harald født i henholdsvis 1945 og 1948.

I 2020 er det svært få spor igjen etter plassen.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.174481° N 12.079887° Ø