Åssiden

Åssiden er en av de største bydelene i Drammen, og i 2008 var det 11 043 innbyggere her. Åssiden grenser mot Nedre Eiker i vest og Drammenselva i sør. Bebyggelsen i bydelen består av eneboliger, rekkehus og blokker. I tillegg er det en del forretnings- og industrilokaler. Langs Drammenselva ligger Elveparken. Dette er en sammenhengende turvei med plenområde, leikeplass og ballslette. I åsen ligger det flotte turløyper i tillegg til Aronsløypa skisenter. På Åssiden ligger også Drammen Travbane. Bydelen har to barneskoler, Aronsløkka barneskole og Åssiden barneskole, en ungdomsskole, Kjøsterud ungdomsskole samt Åssiden videregående skole.

Historie

Hele Bragernes og Åssiden tilhørte Lier kommune i tidligere tider.

Drammen har hatt to store byutvidelser vestover mot området som ble kalt Åssiden. Den første var i 1870, og omfattet gårdene Hamborgstrøm, Hotvet, Øren og Holse-Landfall, og i 1951 ble resten av Åssiden en del av Drammen. Det ble da igangsatt en kraftig utbygging av Åssiden, og befolkningstallet steig fra ca. 2 000 til 10 000 på noen få tiår.

I 1967 ble Åssiden kirke bygget, Kjøsterud ungdomsskole i 1969 og Aronsløkka skole i 1974. Seinere ble også Åssiden videregående skole (Buskeruds største videregående skole), Drammen tekniske fagskole og Drammen Opplæringssenter (DROPS) bygget.