Øverbygda skole (Biri)

Øverbygda skole er en nedlagt barneskole i Øverbygda i Biri. Øverbygda fikk en gradvis overgang fra omgangsskole til fastskole, da skolen de første åra leide lokaler på forskjellige garder. I 1895 fikk bygda skolegard med skolehus på garden Stuves eiendom.

Øverbygda skole ca. 1910-12.

Elevgrunnlaget var sterkt synkende på slutten av 1900-tallet; i 1989 var det helt nede i 26. Skolen var da Gjøviks minste skole, og dette førte i 1993 til at kretsen ble nedlagt. Elevene ble overført til Skrinnhagen skole i Biri sentrum, og skolehuset ble gjort om til grendehus.

Kilder og litteratur