Øyer er et tettsted i Øyer kommune i Gudbrandsdalen. Ettersom Øyer kirke var hovedkirke for Øyer prestegjeld, fikk kommunen navn etter dette stedet da den ble oppretta i 1838, noe som har holdt seg selv om Øyer med under 400 innbyggere er det minste av kommunens tre tettstedet. Administrasjonssenteret i kommunen er Tingberg.

Hoveddelen av bebyggelsen ligger på østsida av Lågen, med bruforbindelse over til vestsida der Øyer stasjon ligger. Øyer ligger et kort stykke nord for Granrudmoen, som er kommunens største tettsted.

Bygdenavnet Øyer er først dokumentert i 1323, i samband med Øyer stavkirke. Det må være avleda av norrønt øy, i betydningen 'flatt landområde ved vann'. Det er nemlig ingen øyer av noen størrelse i Øyer; bare mindre holmer i Lågen og i fjellvann. Navnet kan opprinnelig ha vært på formen *Øyi, og det kan opprinnelig ha blitt brukt om innsjøen som dannes av Lågen nedafor Midtbygda. Dagens form, med r på slutten, dukker opp på 1400-tallet, og ser ut til å skyldes an misforståelse blant skrivere. Da kommunen ble oppretta skrev man navnet 'Øier'. Dette ble endra til 'Øyer' etter en avstemning i kommunestyret i 1917. Lokal uttale var lenge /"øye/, mens talenormering etter skriftformen har ført til at /"øyer/ nå er vanlig lokal uttale. Personer fra Øyer – både kommunen og tettstedet – kalles øyværinger.

Litteratur og kilder

Koordinater: 61.2630861° N 10.4164083° Ø