1430-åra

Begivenheter

  • Kalmarunionen begynte å vakle, blant annet med Engelbrektsopprøret i Danmark.

Fødsler

Dødsfall