18. november

Begivenheter

Fødsler

1927: Jens Lauritz Storm Munch

Dødsfall

Høytids- og merkedager

Annet