Abraham Sørensen Bøckmann

Abraham Sørensen Bøckmann (født omkr. 1744 i Larvik, død 10. september 1786 i Christiania) var blant annet byskriver i Larvik og kontrollær ved Den norske zahlkasse.

Han var sønn av kjøpmann og reder i Larvik Søren Bøckmann og Judith Mow.

I desember 1770 ble han gift første gang med Anna Clarine Bugge (1749–1771), datter av kjøpmann i Larvik Claus Nielsen Bugge og Inger Jensdatter Alsing. Deres sønn Søren Bøckmann (1771–1841) ble stortingsrepresentant.

I 1774 ble han gift for andre gang med Else Bugge (omkr. 1751–1785), som var søster av hans første kone.

Han avla examen jur. i 1765, og ble omtrent det året visebyfogd og byskriver i Larvik og sorenbirkskriver i Larvik grevskap. Fra 1784 til 1786 var han kontrollør ved Zahlkassen.

Han fikk rang av justisråd i 1781.

Kilder