Andelva (Eidsvoll)

Andelva i Eidsvoll kommune er 12 kilometer lang og går fra Hurdalssjøen til Vorma, rett sør for Eidsvoll stasjon. Eidsvoll verk og Eidsvollsbygningen ligger ved Andelva, og tidligere lå det også et tresliperi her. Flere av falla i Andelva er bygd ut til industriell kraftforsyning.

Andelva ved Eidsvoll verk, med ny og gammal bru over elva. Gamlebrua, fra 1818, ble avløst av den nye i 1959.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Kilder og litteratur

Videre lesing

  • Eriksen, Leif: Andelva, treforedlingsindustrien og Nygård. Eidsvoll historielag 2005. 98 s. ISBN 82-997204-0-0

Galleri

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!