Anna Diriks (1870–1932)

Anna Diriks f. Anna Maria Westerberg (født 30. desember 1870 i Uppsala, død 1. mars 1932 i Drøbak) var kunstner. Hun er særlig kjent som maler og billedhogger, og utførte også flere glassmalerier.

En av Anna Diriks' akvareller, med motiv fra Dronningens gate/Tollbugata i Oslo.

Hun var datter av kjøpmann Otto A. Westerberg og Clara Petersson. I 1892 ble hun gift med kunstner Edvard Diriks (1855–1930). Maler og ingeniør Dyre Diriks (1894–1976) var deres sønn.

Hennes akvareller fokuserte særlig på interiører og bybilder, med stor detaljrikdom. Hun stilte sjelden ut malerier alene, men var representert på flere av ektemannens utstillinger. I 1894 begynte hun å interessere seg for glassmalerier, og det ble etter hvert en utstilling av slike i Paris, og i 1922 på Blomqvists Kunsthandel i Kristiania. I 1908 kom hun på tredjeplass i en konkurranse om nye glassmalerier til Nidarosdomen. Hun drev også med treskurd, og dekorerte blant annet parets hjem i Drøbak og deres leilighet i Paris.

Litteratur og kilder