Arnveig Melbye

No-nb digibok 2011112308149 0726 3.jpg

Arnveig Melbye (født 4. mars 1925 i Elverum, død 14. oktober 2018) var lærer.

Hun var født Arnveig Aanmoen som datter av Arne og Magda Aanmoen. Etter eksamen artium ved Hamar katedralskole i 1945 tok hun Elverum lærerskole i 1948 samt Statens lærerinneskole i husstell.

Hun hadde vært vikar i Sør-Odal og begynte nå i Hernes. Hun jobbet så ved Midtbyen skole fra 1950. Fra 1958 var hun også øvingslærer, det vil si praksisveileder for praksiskandidater fra Hamar lærerskole.

Arnveig Aanmoen gifta seg i 1951 med Erik Kirkebye (1923–1957). I 1963 gifta hun seg på nytt med Elias Melbye (1927–2008). Hun bodde i Anne Diesens veg.

Kilder

  • Bakke, Karl: Norske skolefolk (andre utgave): bind 2, Dreyer forlag, Stavanger 1952. Digital versjonNettbiblioteket, s. 1426
  • Norsk Lysingsblad, 8. oktober 1951
  • Norsk Lysingsblad, 11. september 1963
  • Hoel, Ola (1981). Midtbyen skole 100 år 1881-1981: allmueskole - folkeskole - grunnskole, s. 153
  • Dødsannonse, Aftenposten 17. oktober 2018