Axel Rosenkrantz (1670–1723)

Axel Rosenkrantz (født 12. desember 1670Rosendal, død 14. november 1723 samme sted) var lensinnhaver på Rosendal baroni og amtmann i Bergenhus amt.

Baroniet Rosendal i 1705, mens Axel Rosenkrantz var lensinnehaver der. Maleri av Hans Sager.

Han var sønn av senere generalkrigskommissær og stiftamtmann Ludvig Holgersen Rosenkrantz (1628–1685) og Karen Mowat (d. 1675.

Den 14. juni 1709 ble han gift med Anne Cathrine Godsen (1669–1750), datter av sokneprest i Stavanger og prost Jens Sørensen Godsen og Anne Jensdatter Hjermann.

Han ble lensinnehaver i Rosendal i 1685. I 1691 fikk han reisepass for utenlandsreise. Fra 1696 til 1697 var han fullmektig i Bergen stiftamt, og fra 1697 til 1702 var han amtmann i Bergenhus.

Litteratur