Bøndernes Kooperative Handelslag

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 6. jan. 2021 kl. 10:56 av Kallrustad (samtale | bidrag) (→‎Avdeling Karlstad: retter lenke)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bestyrer Nordang Rossvoll ble på post fra 1925 til 1966.

Bøndernes Kooperative Handelslag ble stifta lørdag 24. juni 1916 i meieriforeningens lokale på Finbakken i Målselv kommune. Det første utsalget ble etablert på Gullhav. Dette samvirkelaget holdt lenge stand som selvstendig enhet, og utvidet sågar virksomheten med avdelinger både på Fagerfjell og Karlstad. De gode resultatene den gang må tilskrives lagets driftige disponent Nordang Rossvoll. Ut over på 1970- og 1980-tallet ble forholdene vesentlig endret og lagets markedsandel minket. Derfor ble det på lagets årsmøte i 1981 foreslått å søke opptak i Indre Troms Samvirkelag.

Stiftelsesmøtet

Olav Forseth ble valgt til lagets formann og med seg i styret fikk han Ole O. Holmen, Rasmus Andersen, Petter Norgaard, P. Steingrimsen, Jehard Nymo og Ludvig D. Larsen. Møtet var godt forberedt og vedtok lovkomiteens innstilling med et par merknader til §6 og §7. Vel så viktig var det å skaffe startkapital, og til det vedtok man å søke om et lån stort kr. 1000,- i Nedre Maalselvens meieriforening. Det var òg gjort godt grunnlagsarbeid med å finne egnet butikklokale. Her valgte man tre av styrets medlemmer til å «underhandle med Sørensen om kjøp av Søreng».

Lagets første butikk

Bøndernes Kooperative Handelslag fikk kjøpe gården Søreng av Sørensen. Søreng lå på Gullhav i Målselv. Prisen har vi ikke klart å bringe på det rene. Huset ble innreda som butikk og laget var i gang. Noe seinere ble det bygd ut og tjente som lagets hovedforretning i mange år. I 1930-åra ble det satt opp ny butikk ved siden av.

Da Nordang Rossvoll ble ansatt som bestyrer i 1925 startet bedringen av lagets inntjening, vareutvalg og renommeet steg betraktelig. Fra starten på 1930-tallet var handelslaget blitt god butikk, som etter hvert utvida varesortimentet fra vanlige kolonialvarer til å omfatte manufaktur, byggevarer osv.

Avdeling Fagerfjell

Fagerfjell hadde lokalbefolkningen starta eget samvirkelag, for å slippe den strabasiøse ferden over Målselvfjorden og til Søreng. Da denne butikken slet mer enn godt var, ble det til at de søkte om opptak i Bøndernes Kooperative Handelslag, og seinere bar også den avdelinga seg bra.

Avdeling Karlstad

Dårlige kommunikasjoner over Målselva førte til et krav om butikk på Karlstad. Og da veien ble lagt på vestsida bygde man opp forretningen på Karlstad. Denne avdelinga, som fikk omtrent samme vareutvalg som hovedbutikken, gikk snart like godt som butikken på Søreng.

Konkurranse og sammenslutning

Ved slutten av 1970-tallet og inngangen til 1980-tallet sleit begge butikkene. Man klarte ikke å holde tritt med utviklingen i butikkene på Finnsnes og Indre Troms Samvirkelag. Bestyrer Rossvoll som gikk av i 1966 hadde allerede da sagt at hvis det begynte å gå dårlig, var det jo en god løsning å slutte seg til Indre Troms Samvirkelag.

Årsmøtet i 1981 besluttet å søke sammenslutning med Indre Troms Samvirkelag. Årsaken var at laget lenge hadde slitt. Søknaden ble imøtekommet av representantskapet i Indre Troms Samvirkelag, og i samvirke med NKL ble det avgjort at butikken på Karlstad skulle opprettholdes, men butikken i Fagerfjell skulle avvikles. Gullhav-butikken var da for lengst nedlagt. Den renoverte butikken på Karlstad ble ny-åpna 3. mai 1982.

Kilde

Nilssen, Terje: Samvirkelagene i Indre Troms : 100 år i forbrukernes tjeneste, Bardu 2006