Baltzer Meitzner

Baltzer Meitzner (født ca 1655 i Fredrikshald, død 1718) var oberst og interimskommandant på Fredrikstad festning 1716. Meitzners far var toller i Fredrikshald. Oberst Meitzner var gift med Magdalena Pain fra Holsten, og han døde i 1718.

Fra 1696 tjenestegjorde han i Danmark, der han ble oberstløytnant ved Viborgske infanteriregiment i 1712 og utmerket seg i slaget ved Gadebusch samme år. Den 19. januar 1714 ble han oberst, og han ble utnevnt til interimskommandant i Fredrikstad etter oberst Caspar Schøllers død i november 1716. Fra 1717 var han sjef for 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment.

Litteratur

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C. S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.
  • Dansk biografisk leksikon


Forgjenger:
 Caspar Schøller 
Interimskommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Vincents Budde