Batterie Vara

Batterie Vara var tyskernes navn på Møvik fort, oppkalt etter en tysk ingeniørgeneral. Batteriet ble påbegynt i 1941, og skulle sammen med Hanstholm fort i Danmark kunne stenge innseilingen til Skagerak.

En av bunkerne på fortet.

Kilde

Kristiansand kanonmuseum (på nett).