Bergen amt

Bergen amt ble utskilt fra Søndre Bergenhus amt i 1831. I 1907 ble de to amtene slått sammen igjen, og i 1918 ble de omdefinert til Hordaland fylke. Amtmennene i Bergen var samtidig stiftamtmenn i Bergenhus stiftamt.

Amtmenn

Kilder