Bergen stiftsoverrett

Bergen stiftsoverrett var en stiftoverrett opprettet 1797 og i funksjon til 1867.

I oversikten over embetsinnehavere mangler det meste for tiden etter 1814.

President

Justitiarius

Assessor

Surnumerær assessor

Sekretær

Kilder