Bjarne Berulfsen

Bjarne Berulfsen (født 27. mars 1906 i Solum nåværende Skien kommune, død 9. oktober 1970) var filolog. Etter å ha vært lærer ved skoler i Oslo i flere år, begynte han ved Universitetet i Oslo i 1960. Da han døde, var han professor i nordisk språkvitenskap.

Faksimile fra Aftenposten 12. oktober 1970: Utsnitt av omtale av dødsfallet til Bjarne Berulfsen.

Familie

Bjarne Berulfsen var gift med Kirsti Sewell (1913-2011), og var far til journalisten og NRK-medarbeideren Torkjell Berulfsen (1943-).

Liv og virke

Berulfsen tok examen artium i 1925, og ble cand. philol. i 1932. Han ble dr. philos. i 1948.

Berulfsen var først ansatt ved Kristelig Gymnasium i Oslo, men gikk til Oslo Handelsgymnasium i 1936, hvor han ble overlærer. Han ble tilsatt som universitetslektor ved Universitetet i Oslo i 1960. Han rykket senere opp til dosent, og til slutt professor i nordisk språkvitenskap (1967). Fra 1966 var han også språkkonsulent for NRK.

Berulfsen var også med på å etablere Visens Venner i 1946, han skrev selv tekster og akkompagnerte med piano. Han utga en rekke ordlister, ordbøker og gramatikkbøker.

Bjarne Berulfsen var ombord som sivil passasjer da fergen «Hydro» ble senket av tungvannssabotørene 20. februar 1944 på Tinnsjøen, og var blant de 29 som berget livet.

Ettermæle

 
Bjarne Berulfsen er gravlagt på Vestre Aker kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenposten 12. oktober 1970 skrev E. F. Halvorsen blant annet:

Enkelte mennesker har evnen til å skape glede og trivsel omkring seg bare ved å være til stede. Et slikt menneske var professor Bjarne Berulfsen, som nå har gått bort. … Han var sprogforsker, men det var først og fremst menneskene som sprogbrukere som interesserte ham, ikke sproget som abstrakt system. … Han hadde et uutømmelig forråd av anektoter, og han hadde denne gleden ved å fortelle og om nødvendig imitere andre som gjorde ham til et midtpunkt i kretsen så snart han viste seg.

Bjarne Berulfsen er gravlagt på Vestre Aker kirkegård i Oslo.

Kilder og referanser