Blåtårnet

Blåtårnet er et trappe- og kirketårn på Akershus festning i Oslo. Det ble reist i 1623 i tilknytning til Sydfløyen og slottskirken.

Blåtårnet i 2007

Blåtårnet er reist i fuget teglsteinsmur på bruddsteinsgrunnmur. Det ble restaurert av Holger Sinding-Larsen rundt 1920, og i løpet av perioden 19321958 fikk Arnstein Arneberg satt inn ny, støpt vindeltrapp. I 2020 arbeides det med etablering av løfteplatform og utvidelse av inngangen til slottskirken.

Litteratur