Blomhaug skole

Blomhaug skole er en barneskole i Hunndalen i Gjøvik kommune. Blomhaug er den største reine barneskolen i kommunen, med 365 elever fordelt på 14 klasser, samt 50 ansatte.

Gamle Blomhaug.
Foto: Ukjent
Blomhaug på 1950-tallet, da nyskolen akkurat sto ferdig.
Klasse 1b i 1955.
Foto: Ukjent

Blomhaug skole ble innvia i 1905, etter at kretsen fra ca. 1894 hadde hatt skole i forskjellige leide lokaler i Hunndalen (bl.a. Stenberg, Stenvold og Framnes). Tidligere hadde Mustad-arbeidernes barn gått på fabrikkskolen på Brusveen, mens de andre ungene i Hunndalen avhengig av bosted hadde søkt til henholdsvis Vindingstad, og Hunn (Valhalla).

Vardal kommune kjøpte tomt fra bruket Bruhaug, og skolens tilsynsutvalg bestemte at stedet skulle hete Blomhaug. Navnet var etter Vardals populære prost, Peter Blom.

Det var Toten Cellulose som skapte grunnlaget for en egen skole midt i Hunndalen. Området hadde stor tilflytting av folk som arbeidde ved «Cellulosen», og alt i 1906 hadde skolen 188 elever, slik at den ble sjudelt.

Befolkningsveksten i Hunndalen fortsatte. Allerede i mellomkrigstida var skolebygget på Blomhaug for lite, og skolen måtte leie mer husrom. Etter krigen innså kommunen at en ikke kom utenom en helt ny skole. Første byggetrinn, en paviljong med fire klasserom og lærerrom, sto ferdig i Skolevegen i 1954. To år seinere ble hovedblokka med spesialrom tatt i bruk. Det drøyde imidlertid helt til 1971 før skolen var helt utbygd, med gymsal, formingsavdeling og flere klasserom.

Skolen ble påbygd og restaurert mellom 1997 og 2000.

Gamle Blomhaug skole, i Agmund Holes veg, er bygd om til leiligheter.

Kilder og litteratur


Koordinater: 60.7870005° N 10.6474185° Ø