Brandval Historielag

Brandval Historielag ble stiftet 7. april 1983. Lagets nedslagsfelt er den tidligere kommunen Brandval, som i 1964 ble en del av Kongsvinger kommune i Hedmark. Som formålsparagraf ble det vedtatt at Laget skal vekke interessen og skape forståelse for bygdas historie, arbeide for å utbre kjenskapet til vår kulturarv og verne om kulturminner av alle slag i bygda. Flere temagrupper ble etablert, og fokuserte på arbeidsområdet som intervjuer, slektsgranskning, kulturminner og foto. Senere har flere grupper kommet til. Pr. 2020 er Hans Næss leder av Brandval Historielag.

Historielagets medlemsblad Brandvalitten kommer ut med 4 nummer i året.

Hvert år siden 1987 har fotogruppa produsert en historisk årskalender med gamle bilder fra Brandval.

Brandval bygdetun Skineb

I 1993 fikk historielaget tilbud om å få kjøpe eiendommen Skineb til bruk som bygdetun. Historielaget kjøpte de syv husene og tunområdet på nærmere 12 dekar. Etter at Skineb ble innkjøpt som bygdetun, ble det aktuelt å arrangere tundag. Den første tundagen ble avviklet i 1997, og senere er dette blitt et årlig arrangement første lørdag i juni.

Publikasjoner

  • Brandvalboka. Finnskogen. Slekts- og gardshistorie. Bosetting og slekter på Brandval Finnskog [Ny utg. av deler av bind 2 av Brandval-boka]. Utg. Brandval Historielag. Red. Rolf Amundsen og Bert Olav Neskvern. 2008. 645 s. ISBN 978-82-997065-1-3. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Brandvalboka - Hokåsen : slekts- og gardshistorie : bosetting og slekter på Hokåsen [Ny utg. av deler av bind 2 av Brandval-boka]. Utg. Brandval Historielag i samarbeid med Kongsvinger kommune. 2012. 432 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Seglsten, Johan (red.): Gamle Roverud : en stasjonsby vokser opp. Utg. Brandval historielag. 2004. 404 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Eksterne lenker