Brandval kommune

Brandval kommune var en kommune i Hedmark og var fram til 1867 en del av Grue kommune. Som egen kommune fikk Brandval sitt første formannskap og herredstyre først etter valget i 1867 og sin første ordfører fra juli året etter. Bakgrunnen for opprettelsen av kommunen var at Brandval sokn i 1863 ble utskilt fra Grue prestegjeld, og ble eneste sokn i Brandval prestegjeld.

Navnet «Brandval» kommer fra norrønt, og betyr «brent rydning». Den delen av Finnskogen som ligger i tidligere Brandval kommune kalles ofte Brandval Finnskog.

I 1964 ble Brandval kommune innlemmet i Kongsvinger kommune. Brandval historielag har den gamle kommunen som sitt interesseområde.

Ordførere i Brandval kommune

Tabellen viser funksjonsperiode og navn på ordførere i Brandval kommune fra 1868 og fram til etableringen av Kongsvinger storkommune i 1964.

 
Lars Bredesen Breen, Brandvals første ordfører. Fotograf og årstall er ukjent.
Årstall Ordførere
Juli 1868 - 10. august 1871 Lars Bredesen Breen (1821–1880)
10. august 1871 - 3. august 1885 Per Hansen Gjølstad (1836–1911)
3. august 1885 - 17. juli 1889 Kolbjørn A. Olsen (1846–1893)
17. juli 1889 - 1898 Per Hansen Gjølstad (1836– 1911)
1899 - 1901 Martin Hansen
1902 - 1910 Arne Næss (1861–1950)
1911 - 1913 Ragnvald Jahr (1868–1940)
1914 - 1922 Nils Aas (1864–1935)
1923 - 1931 Ole Ruud (1865–1943)
1932 - 1934 Kasper Dalermoen (1888–1975)
1935 - 1936 Arnt Nylund (1879–1967)
1937 - 1937 Thor Hals (1892–1968)
1938 - 1940 Gustav Storhæsen (1898–1995)
1941 - 1945 Ole. S. Sandbæk (1887–1966)
1945 - 1947 Anton Braaten (1888–1970)
1948 - 1963 John Ruud (1905–1979)

Kilde

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!