Brekke kraftverk (Halden)

Brekke kraftverk, også kalt Brekke kraftstasjon er et vannkraftverk i Haldenvassdraget i Halden kommune. Det ble satt i drift i 1924 og eies av Østfold energi.

Kraftstasjonen med inngangen til Brekke sluser i Haldenkanalen i bildets forkant.
Foto: PeltonMan (2013).

Kraftverket utnyttet et fall på inntil 26,5 meter fra inntaksdammen som ligger rett bak verksbygningen. Deminen er en gravitasjonsdemning (massiv betongdam som er avhengig av egen vekt for å være stabil) som er 110 meter lang og 26,6 meter høy. Denne er den nest høyeste av sitt slag i Europa.

Kraftverket har en installert effekt er 7,4 MW fra to like aggregater med horisontale francisturbiner. Vannføring i turbin er 18,5 m³/sek. Midlere årsproduksjon er 30 GWh.

Byggingen av kraftverket ble dammen ved Brekke hevet og nedre del av Stenselva hevet 14 meter, noe som medførte at Krappeto sluser i Haldenkanalen bløe demmet ned og sluseanlegget ble samlet ved Brekke i fire sluser på til sammen 26,6 meters løftehøyde, Europas høyeste sammenhengende slusetrapp.

Kilder


Koordinater: 59.14836° N 11.55658° Ø