Bruskbarokk

Bruskbarokk er en type ornamentikk med bruskaktige, vridde og sammenfiltrede former. Den var vanlig i Nord-Europa på 1600-tallet, og i Norge er den mest kjent fra kirkeinteriør. Denne tidlige barokken har sitt kallenavn på grunn av likheten mellom svingningene i ørebrusken og formene som er brukt i stilen.

Senere i barokken ble de bruskliknende ornamentene erstattet av akantus-blader.