Christian IVs Norske Lov

Christian IVs Norske Lov var et sett lover som under Christian IV av Danmark-Norge ble gjeldende rett i Norge fra 4. desember 1604. Den var for det meste en oversettelse av Magnus Lagabøtes landslov fra 1274. I 1687 ble den i sin helhet erstattet av Christian Vs Norske Lov.

Ekstern lenke