Christiania Opfostringshus

Må ikke forveksles med Det Ankerske Waisenhus, opprettet samtidig

Christiania Opfostringshus, også kalt Waisenhuset var er en stiftelse som ble etablert 1. oktober 1778 i Christiania etter initiativ fra byens superintendent Christen Schmidt[1]. Formålet var å kunne gi et hjem til ektefødte barn av borgerskapet[2], fra seksårsalderen og til konfirmasjonen, som ikke kunne få hjelp fra familie eller venner til understøttelse. Det skulle være like mange gutter og jenter, og ved opprettelsen ble det tatt opp 25 barn av hvert kjønn.

Christiania Opfostringshus holdt til i Kongens gate 1 fram til flyttingen til Store Ullevål i 1918
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
Christiania Opfostringshus var på Store Ullevål til nedleggelsen i 1978.
Foto: Nasjonalbiblioteket (1920-1929).

Virksomheten holdt på bestemmelsen om like mange barn av hvert kjønn i de første 50 årene, deretter var til fram til 1970-årene bare gutter som fikk plass. Fra 1800 og fram til 1876 var guttene forpliktet til å synge ved begravelser. Ludvig Mathias Lindeman var i mange år kantor og sanglærer ved skolen.

Fra begynnelsen av 1800-tallet drev også stiftelsen et boktrykkeri, og ga ut i årene 1816 til 1883 Norske Intelligenz-Seddeler og i årene 1863 til 1885 Den Norske Rigstidende

Stiftelsen holdt til i Kongens gate 1, som Christian VII hadde gitt til formålet.

I 1916 overtok kommunen Store Ullevål gård og bygget det om til formålet, slik at waisenhuset flyttet dit i 1918. Kong Haakon VII var til stede på 150-årsjubileet i 1928.

Barnehjemmet ble lagt ned i 1978, og ble da Vestre Aker skole som er en ungdomsskole med ekstra tilbud.

Se også

  • Waisenhus, om bakgrunnen for opprettelsen av disse.

Utgående lenker

Referanser

  1. Christiania Opfostringshus gjennom 150 år, side 6
  2. Christiania Opfostringshus, side 21, §2

Kilder