Dannebrogordenen

Dannebrogordenen er en dansk verdslig orden, innstiftet i 1671 av Christian V. Den ble imidlertid tidligere antatt å være innstiftet 1219 av Valdemar Sejr.

Portrett av Grundtvig fra 1848, med ridder av Dannebrogordenen. Maleri av Christian Albrecht Jensen (1792-1870).
Foto: Den Hirschsprungske Samling, København

Ordenstegnet er et kronet, hvitt emaljert kors med røde kanter, med kroner mellom korsarmene og devisen GUD OG KONGEN på de fire korsarmene og Christian Vs navnesiffer i midten.

Ordenen hadde opprinnelig bare én klasse for 50 adelige medlemmer. Disse fikk betegnelsen «hvite riddere» etter det hvite ordensbåndet med røde render. Ordenen ble 1808 omdannet til «et utvortes tegn på erkjent borgerverdighet» som kunne oppnås av alle undersåtter ved militære eller sivile fortjenester.

Ordenen ble da delt i 4 klasser:

  • storkommandør (fra 1842 bare fyrstelige medlemmer),
  • storkors, kommandør og ridder.

Videre ble Dannebrogsmennenes hederstegn innstiftet (se Dannebrogsmann). De tidligere hvite riddere ble likestilt med innehavere av storkors. Kommandørklassen (siden 1864) og ridderklassen (siden 1952) er delt i to grader. Siden 1951 kan Dannebrogordenen også tildeles kvinner.

Kilder

Se også

Leksikon:Dannebrogsorden