Degernes sokn

Degernes sokn er et av Den norske kirkes sokn. Det tilhører Rakkestad kirkelige fellesråd, som ligger i Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme.

Degernes kirke.
Foto: Siri Johannessen (2009)

Soknet var opprinnelig et annekssokn i Rakkestad prestegjeld. I 1860 var det en justering av grensene, slik at en del av Rakkestad sokn nord for Rakkestadelva ble overført til Degernes. Denne delen består av gårdene Bjørnstad, Sønstegård, Mellegård, Rud østre, Sørdalen, Murtnes og Fuglenes. Degernes sokn slik det har vært definert siden 1860 danna i 1917 grunnlaget for opprettelsen av Degernes kommune. I 1964 ble de to kommunene slått sammen igjen.

Kilder