Den internasjonale Holocaustdagen

Den internasjonale Holocaustdagen ble opprettet etter FNs sikkerhetsråds resolusjon 60/7 11. november 2005 og er en årlig internasjonal minnedag over Holocaust, de tyske nazistenes folkemord på jøder før og under andre verdenskrig. Dagen blir markert 27. januar til minne om samme dato i 1945, da styrker fra Den røde armé fra Sovjetunionen frigjorde de rundt 7 000 tilbakevendte og overlevende fangene i den største konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i det tyskokkuperte Polen.

Resolusjonen oppfordrer alle medlemslandene til å markere minnet etter holocaustofrene og oppfordrer til å inkludere historie om holocaust i de ulike utdanningsprogrammene for å hindre at det samme skjer igjen.

Dagen markeres også over hele Norge, og er en anledning for skoler til å tematisere rasismens og antisemittismens ytterste konsekvenser.

Kilder