Den norske zahlkasse

Den norske zahlkasse ble oppretta i 1714. Povel Weybye ble den 15. januar det året utnevnt til zahlkasserer i Norge, og mottok en instruks samme dag. Zahlkassen erstatta stiftamtstuene for Akershus stiftamt og Kristiansand stiftamt, og fogdene i disse stiftene måtte sende sine regnskaper til zahlkassen. Stiftamtstuene i Bergen stiftamt og Trondheim stiftamt ble beholdt, men ble underlagt zahlkassen.

I 1784 ble det bestemt at zahlkassereren skulle assisteres av en kontrollør, og de to skulle ha separate registre uten gjensidig innsyn.

Zahlkassen ble videreført etter 1814, og ble nedlagt først i 1862. Det ble da oppretta et eget kassakontor i Finansdepartementet. I 1864 ble også Trondheim og Bergen lagt under dette. Tittelen zahlkasserer ble videreført i Finansdepartementet til embetet ble opphevet ved kongelig resolusjon 21. april 1893.

For de fleste er nok zahlkasserer en ukjent tittel, men i Oslo finner vi det i et stedsnavn: Zahlkasserer Schafts plass.

Zahlkasserere

De fleste zahlkasserere etter 1814 mangler foreløpig i oversikten.

Kontrollører

Kontrollører etter 1814 mangler foreløpig i oversikten.

Kilder