Den nye tenalje

Den nye tenalje er en del av Akershus festnings utenverk. Den er en regulær tenalje, som var ferdig oppført rundt 1750. Det er i dag bebyggelse, en parkeringsplass og parkområde med artillerioppstiling på Den nye tenalje.

Tenaljen er oppført i revetementsmur i bruddstein. Murkronen er hellelagt, mens brystvernet er torvsatt. På den søndre delen er det vollgang for artilleri og en gruslagt terreplein. Laboratoriekjøkkenet fra 1836 står på tenaljen. Trappeanlegget er av nyere dato.

Litteratur