Det dobbelte batteri

Det dobbelte batteri er en bindingsverksbygning på indre festningsområde på Akershus slott og festning. Det ble reist i 1691 eller 1692 som kanonbatteri, og huser siden 1970 Norges Hjemmefrontmuseum.

Det dobbelte batteri i 2005
Foto: J.P. Fagerback

Bygningen ble først oppført som hvelvede rom i vollen, med kasematt og ammunisjonsrom. Det er mulig at det allerede fra starten ble oppført en lett bygning over batteriet. En tegning fra 1757 viser batteriet med panelt bindingsverk, der det var mulig å fjerne deler av panelet for å få fri sikt. I 1825 eller 1826 ble det fortsatt omtalt som et skur av panelt bindingsverk, men en tegning fra 1823 viser det som utmurt bindingsverk. I forbindelse med at festningen hadde mistet sin militære betydning siden midten av 1700-tallet ble bindingsverket utmurt, ettersom man ikke lenger hadde behov for batteriet og heller kunne brukt strukturen til noe annet.

Fra 1861 til 1911 ble Det hvelvede rom brukt som ammunisjonslager for Arsenalet. 18741875, og i 1877, ble bindingsverksbygningen innredet som depot for Kristiania Bataillon.

I 1966 begynte man å innrede for Norges Hjemmefrontmuseum. Dette arbeidet ble fullført året etter. Det kom et underjordisk tilbygg til Dronningens batteri og et tilbygg til bindingsverksbygningen over lønnporten. Innvendig ble bindingsverksbygningen sterkt ombygget, blant annet ved at det ble satt opp stålbjelker for å gi strukturen nødvendig støtte.

Litteratur


Koordinater: 59.907786° N 10.73578° Ø