Det norske næringsliv

Det norske næringsliv er et oppslagsverk over næringsliv og bedrifter, gitt ut i 1940- og 1950-åra. Binda ble gitt ut fylkesvis, og inneholder presentasjoner av økonomiske forhold i hver enkelt kommune, samt leksikalske oversikter kommunevis over bedrifter som eksisterte på det tidspunktet bindet kom ut. Verket ble gitt ut av Johs. Sætherskar, på Det norske næringslivs forlag.

Det norske næringsliv er en fin kilde til fotografier av norske bedrifter i 1940- og 1950-åra. Her bygningen til Privatbanken i Sandefjord A/S.

De fleste binda av verket ligger ute på Nettbiblioteket, og de er lagt til i oversikten nedenfor. Av landets tjue fylker foreligger det bind for seksten av dem, de som mangler er Oslo, Oppland, Bergen og Troms.

Oversikt over verket

Det Norske næringsliv. 20 bind, utg. Det norske næringslivs forlag, 1942-1956.