Drøbak tollsted

Drøbak tollsted, opprinnelig Sand tollsted, omfatta det meste av Follo fogderi, med ladeplassene Drøbak, Hvitsten med flere, og Bragernes fogderi med ladeplassene Røyken, Hurum, Holmsbu med flere. I 1779 gikk Holmsbu over til Holmestrand tolldistrikt.

Tollkammeret i Drøbak.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Rundt 1711 ble tollboden flytta til Drøbak, som hadde flest anløp av ladestedene i distriktet. Sand tollsted, eller Sand og Drøbak tollsted ble allikevel fortsatt brukt som navn på tollstedet gjennom hele 1700-tallet. Først i 1814 fikk det navnet Drøbak tollkammer. Tollstedet ble nedlagt i 1962.

Tollister for Sand tollsted

Nr. Sted År Retning Handel Ant. varer
1 Sand 1686 Inn Samlet 56
2 Sand 1731 Ut Samlet 22
3 Sand 1754 Samlet Samlet 176
6 Sand 1774 Inn Innenriks 32
7 Sand 1774 Inn Utenriks 3
8 Sand 1774 Ut Samlet 29
9 Sand 1786 Inn Samlet 25
10 Sand 1786 Ut Samlet 30
11 Sand 1794 Ut Samlet 25

Kilder


 
Drøbak tollsted er basert på en artikkel fra prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Prosjektet har også egen hjemmeside.