Eid kommune (Møre og Romsdal)

Eid kommune er en tidligere kommune i Møre og Romsdal. Den er en del av nåværende Rauma kommune. Eid er også navn på en nåværende kommune i Sogn og Fjordane, og en tidligere kommune i Hordaland.

Eid kommune ble opprettet 1. januar 1874 som et resultat av at Eid og Voll kommune ble delt og Voll kommune ble fradelt som selvstendig kommune. Eid hadde ved opprettelsen 1 048 innbyggere.

Bygdene Eidsbygda, Gjerdsetbygda og Torvik utgjorde Eid kommune. Ved kommunesammenslåingen 1. januar 1964 ble Eid inkludert i den nye kommunen Rauma kommune, med Åndalsnes som administrasjonssenter. Den nye storkommunen Rauma består, foruten Eid, av de tidligere kommunene Grytten, Hen og Voll, sammen med mesteparten av Veøy. Eid hadde forut for denne kommunesammenslåingen 381 innbyggere.