Eidanger kommune

Eidanger kommune i Telemark ble oppretta i 1838 ut fra Eidanger prestegjeld, som besto av Eidanger og Brevik sokn.

Kommunen ble i 1964 innlemma i Porsgrunn kommune.

Kilder