Eidsvoll Jernverk

Eidsvoll Jernverk (Eidsvold Jernværk eller Eidsvoll verk) var et tidligere jernverk i Eidsvoll kommune 1624-1822. Jernverket lå på området til dagens herregården Eidsvoll Verk.

Krutthuset på Eidsvoll Jernverk
Foto: Vidar Iversen

Den beste epoke opplevde verket under Overberghauptmann Heinrich von Schlanbusch (1688-1705) som fikk Eidsvold Jernværk i gave av Kong Christian V senere overtok sønnen, Theodor Georg von Schlanbusch (1705-1750). Ved Eidsvollsbygningen står fortsatt krutthuset, det eneste som står igjen etter jernverket.


Historie

De første eierne var det såkalte Jernkompaniet, hvor Johan Post og Herman Krefting var de fremste aktørene. Jernkompaniet hadde på den tiden nesten monopol på jernverksdrift i Norge. I perioden 1634-1688 hadde Verket flere eierskifter, alle eiere eller forpaktere tilhørte det høyeste sjiktet innen det dansk-norske riket. Av eiere eller forpaktere i denne perioden kan nevnes: Hannibal Sehested, Kong Fredrik III, Gabriel Marselis og hertugene av Kurland.

Kilder og referanser