Esekias Henrik Stricker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Esekias Henrik Stricker (født 8. august 1734 i Rendsburg, død 27. mars 1814 i Fredensborg ) var oberst og kommandant på Fredrikstad festning 1792-1793. Stricker var sønn av major Alexander Stricker og Sophie Christine Wendt, og bror av senere general og astronom Carl Alexander Stricker (1831–1820).

15. mai 1764 giftet han seg med Frederikke Christiane Herbst, født 4. april 1745, død i Fredensborg 19. juni 1806, datter av schoutbynacht Michael Johan Herbst og Engelke Martha Liebe.

Han ble volontør ved det Holstenske artillerikorps i 1749 og underfyrverker i 1751. I 1756 ble han ble fyrverker i det danske artilleri, og i likhet med mange jevnaldrende offiserer gikk han i fransk tjeneste under syvårskrigen, i 1757. Stricker ble premierløytnant i 1758 og kaptein i 1760, og var i 1761 fortsatt i fransk tjeneste. Etter hjemkomsten i 1762 ble han stykkjunker og senere kaptein på Kronborg.

Stricker ble major i artilleriet i 1772, og kom til Norge som sekondoberstløytnant og sjef for det norske artilleridetasjement i 1785. Fra 1788 var han kommandør for det norske artilleriet under general Heinrich Wilhelm von Huth, og han var kommandant i Fredrikstad 13. april 1792 til 27. desember 1793, med 1500 rdl i gasje.

Fra Fredrikstad gikk han til Kronborg der han i 1793 var kommandant med 1600 rdl i gasje, ble generalmajor 18. september 1801 og fikk samme år ordre om å organisere Helsingørs borgerlige artilleri. Han fikk avskjed som generalløytnant i 1809.

Generalløytnant Stricker døde i Fredensborg 27. mars 1814.

Kilde

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814


Forgjenger:
 Christoph Marquard Lützow 
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Hans Christopher Gedde