Første raid mot Lofoten

Første raid mot Lofoten (Operation Claymore), også kjent som Svolværraidet, var et raid mot tyske mål i Lofoten. Det ble gjennomført av SOE den 4. mars 1941. 52 nordmenn fra Noric 1, senere kjent som Kompani Linge, deltok; blant dem var kaptein Martin Linge.

Kommandosoldater ser på brennende fiskeoljetanker under raidet.
Foto: Kaptein Capt. Tennyson d'Eyncourt / War Office (1941).

Raidet rettet seg mot mål i Svolvær, Stamsund, Henningsvær og Brettesnes. Skip med samlet tonnasje på 19 000 ble senket, og 18 bedriftslokaler ble ødelagt. Videre ble 213 tyskere og 12 medlemmer av Nasjonal Samling tatt til fange. Hele 314 personer fra lokalbefolkningen ble med den britisk-norske styrken for å delta i den norske krigsinnsatsen. Syv sivile ble drept da hurtigruteskipet «Mira» ble senket etter at det ikke stoppet for varselskudd.

Josef Terboven beordret etter raidet kraftige represalier. Bygninger ble brent, og nærmere 100 mennesker ble internert. De ble først sendt til Åneby fangeleir, og deretter videre til Grini.

Britene var svært fornøyd med raidet. Fra norsk hold ble det møtt med mer skepsis på grunn av represaliene.

Hendelsene ble godt kjent i Norge gjennom Inger Hagerups dikt Aust-Vågøy. Lofoten Krigsminnemuseum har en utstilling som tar for seg raidet.

Litteratur