Forskjell mellom versjoner av «Fagernes skole (Østre Toten)»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 16: Linje 16:
  
 
*[http://da.digitalarkivet.no/ft/bosted_land/bf01036441000250/ Folketelllinga i 1910 for Østre Toten]
 
*[http://da.digitalarkivet.no/ft/bosted_land/bf01036441000250/ Folketelllinga i 1910 for Østre Toten]
*[[Gjørvad, O.]] (red.): ''Totens bygdebok II'', Oslo 1953, s. 582.
+
*{{Totens bygdebok II}}, s. 582.
 
*Rosseland, Leiv: ''Skole i den trivelige bygda. Det kommunale skoleverk i Østre Toten gjennom skiftende tider'', Østre Toten 1994, s. 169-179.  
 
*Rosseland, Leiv: ''Skole i den trivelige bygda. Det kommunale skoleverk i Østre Toten gjennom skiftende tider'', Østre Toten 1994, s. 169-179.  
  

Revisjonen fra 7. jun. 2016 kl. 12:13

Fagernes skole er en nedlagt folkeskole i Totenvika i Østre Toten. Skolekretsen omfatta den ytre delen av Totenvika. Fagernes krets ble oppretta i 1860, på tomt fra garden Oppegard. I 1956 ble elevene på Fagernes overført til Fredsvoll skole, den andre skolen i Totenvika. Den nye felleskretsen fikk navnet Totenviken skole.

Fagernes var den eneste skolen i Østre Toten som ble lagt ned i tidsrommet 1894-2008. Og nedleggelsen møtte sterk motstand blant folk i kretsen. Kommunestyret hadde i 1955 med 19 mot 1 stemme vedtatt å slå sammen de to kretsene i Totenvika, men mindretallet, Fagernes-representanten Kr. O. Fjørkenstad, anka saken inn for departementet. Det hjalp imidlertid lite, for departementet mente at kommunestyret hadde gode argumenter for sammenslåing: Det var en fordel med én fulldelt skole framfor to fådelte, avstandene mellom de to skolestedene var små, og sammenslåing ville gi økonomiske muligheter for innkjøp av tidsmessig utstyr og hjelpemidler. I Fagernes krets var det imidlertid flere som ikke vil gi seg med dette, og det ble foreslått å holde barna hjemme fra den nye skolen. Aksjonen ble avslutta da skolestyret blant annet lovte alle elever fri skoleskyss med buss.

Den eldste skolebygningen på Fagernes besto av ett enkelt undervisningsrom og en lærerbolig. I 1891 sto en ny bygning, med to klasserom, ferdig. Den eldste bygningen ble påbygd en annenetasje i 1927. Husa er nå revet.

Lærere

Kilder og litteratur