Farris (drikken)

Farris er et kullsyreholdig mineralvann som tappes ved Farris fabrikker i Larvik. Drikken er oppkalt etter innsjøen Farris, men har egentlig ikke noe med innsjøen å gjøre. Navnet fikk drikken i 1915. Før det hadde den båret navnet Salus, men dette navnet liknet for mye på navnet til en engelsk drikk.

Farrisfabrikken Larvik.
Foto: Rune A. Karlsen

Farris tappes fra Kong Olavs kilde i Larvik. Tidligere tappet man også fra Kong Haakons kilde samme sted. Kildene får tilførsel av vann som har falt over Bøkeskogen i Larvik. I løpet av 15-20 år siger vannet gjennom grunnen, og på veien tar det opp mineralene som kjennetegner drikken. I tillegg tar vannet opp svovel, men svovelet fjernes i produksjonsfasen ved hjelp av kullfilter. I tillegg tilsettes kullsyre og smak.

Kilder og litteratur