Folketellingen 1815

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Folketellingen 1815 var en landsomfattende numerisk folketelling som ble gjennomført fra 30. april 1815.

Tellinga ble gjennomført fordi man etter opprettelsen av unionen med Sverige trengte en statistisk oversikt over Norges økonomiske situasjon. Det ble laget to skjemaer. Den ene gir oppgaver over det totale folketallet med antal ektepar og fordeling etter kjønn og alder. Aldersangivelsen ble delt i sju aldersgrupper. Det andre skjemaet deler inn befolkningen etter yrkesgrupper. Bare tjenestefolk og fattige, som hadde egne rubrikker, ble her delt inn i kjønn. Man tok i dette skjemaet ikke med gifte kvinner og hjemmeværende barn. Tallene er ikke angitt for hvert enkelt bosted, men summert for hele sokn og roder.

Skjemaene ble sendt til stiftamtmennene og biskopene for fordeling. Det var i byene magistratene som hadde ansvaret for tellinga, mens det på landet var sokneprestene.

Resultatet av tellinga ble publisert i Den Norske Rigstidende 1816, nr. 49, se nedenfor.

Kilder