Fornminne

Et fornminne eller fortidsminne er et kulturminne fra før reformasjonen i 1537. Slike kulturminner er etter lov om kulturminner automatisk fredet.