Frankrike

Frankrike er en vesteuropeisk republikk, som grenser til både Middelhavet og Nordsjøen. Som kulturnasjon har Frankrike hatt stor innflytelse på mange land, så også på Norge. Spesielt var idealene fra den franske revolusjon viktige da Riksforsamlingen i 1814 utarbeidet den norske Grunnloven.

Minnesmerke ved Vestre gravlund i Oslo over franske falne under andre verdenskrig.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Fransk er eneste offisielle språk i landet. Det fungerer som internasjonal postspråk og diplomatisk språk, og en rekke ord og uttrykk derfra har kommet inn i norsk språk.

Pr. 1. januar 2008 bodde det 3171 personer som enten var førstegenerasjons innvandrere fra Frankrike eller hadde to franskfødte foreldre. I tillegg hadde 3573 annen innvandringsbakgrunn fra Frankrike[1].

Kilder

Referanser

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!