Frederik Hauch

Frederik Hauch (født 25. august 1754 i København, død 27. oktober 1839 samme sted) var amtmann i Smaalenenes amt og Søndre Bergenhus amt, og stiftamtmann i Bergen stiftamt.

Han var sønn av oberst og senere generalløytnant Andreas Hauch (1708–1782) og Sophia Stürup (1731–1760).

Den 1. juni 1784 ble han gift med Karen Tank, datter av kjøpmann i Fredrikstad Niels Tank og Sophia Catharina Leuch.

Han gikk på Sorø akademi 1770–1773, og avla examen jur. i 1773. I 1781 studerte han ved Københavns Universitet, og deretter fulgte en studiereise i utlandet.

Hauch ble auskultant assessor ved Højesteret i 1777.

Fra 1781 til 1789 var han amtmann i Smaalenene (Østfold). Broren Johan Christian Hauch etterfulgte ham der. Fra 1789 til 1802 var Frederik Hauch amtmann i Søndre Bergenhus (Hordaland) og stiftamtmann i Bergen. Han ble også president ved Bergen stiftsoverrett i 1797, og satt i også det embetet til 1802.

I 1802 forlot han Norge og ble stiftamtmann for Sjælland, Bornholm og Færøyene. Han ble generalpostdirektør og medlem av Postkassepensjonsdireksjonen i 1810. I 1833 fikkk han avskjed.

Hauch ble ridder av Dannebrogen i 1803, og geheimekonferensråd i 1811.

Litteratur