Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet (FrP) er et politisk parti på borgerlig side. Det beskriver seg selv som et liberalistisk folkeparti. Partiet ble grunnlagt i 1973 som Anders Langes parti, og skifta navn i 1977. Ved stortingsvalget i 2005 ble FrP landets nest største parti med 22,1% av stemmene og 38 mandater. I 2009 økte dette til 41 mandater. Ved stortingsvalget i 2013 fikk partiet en kraftig tilbakegang, og endte som tredje største parti med 29 mandater. Framgangen samla sett på borgerlig side i 2013 kan allikevel føre til at partiet for første gang kommer med i en regjering. Siv Jensen har vært leder av partiet siden 2006, da Carl I. Hagen gikk av etter å ha ledet partiet siden 1978.

Fremskrittspartiets valgbod på Karl Johans gate under valgkampen før stortingsvalget 2009.
Foto: Olve Utne (2009)

Blant viktige saker for partiet er en liberalistisk økonomisk politikk med lavere skatter, privatisering av tjenesteyting, nedbygging av offentlig sektor generelt og færrest mulig statlige reguleringer; en streng innvandringspolitikk; likeså en streng kriminalpolitikk; liberal alkoholpolitikk; gode tilbud for eldre og en betydelig satsing på utbygging av veier. Partiet har en populistisk profil i den forstand et det presenterer seg som et parti for folk flest i motsetning til andre partier, men det befinner seg et godt stykke unna de mer ekstreme eksemplene på høyrepopulisme i andre europeiske land. Mange av de mest markante populistene ble gjennom 1990- og noe inn i 2000-åra ekskludert eller på andre måter pressa ut av partiet, som ledd i et indre arbeid for å bygge et parti som ville være velkommen i et regjeringssamarbeid. Blant saker som særlig har ført til slike opprydninger i medlemsrekkene har rasistiske utspill vært særlig framtredende, noe som har ført til at partiet en rekke ganger har blitt beskyldt for å være et rasistisk parti. Ser man nøkternt på partiets program kan det ikke sies å være rasistisk, men som det mest innvandringskritiske av de store partiene er det uunngåelig at FrP også har tiltrukket seg en del personer med mer ekstreme holdninger, og også ved gjentatte anledninger har måttet rydde opp i rekkene på grunn av dette.

I regjering

Fremskrittspartiet kom i okotber 2013 for første gang inn i ei regjering. Erna Solbergs regjering ble først danna av Høyre og Fremskrittspartiet. I januar 2018 kom også Venstre med i denne regjeringa, og i januar 2019 kom Kristelig Folkeparti inn.

Kilder

 
Partigrunnlegger Anders Lange (1904-74) er gravlagt på Asker kirkegård.
Foto: Dag Trygsland Hoelseth (2013)