Frogner (tettsted i Lillestrøm)

Frogner er et tettsted i Lillestrøm kommuneRomerike. Tettstedet, som har 1538 innbyggere (2020), lå i Sørum kommune fram til sammenslåinga med Sørum i 2020.

Gamle (t.v.) og nye Frogner kirke, som ligger i utkanten av tettbebyggelsen.
Foto: Ukjent (ca. 1948/49).

Stedet ligger ved Frogner stasjonHovedbanen og sørøst for E6. Mesteparten av bebyggelsen ligger på østsida av elva Leira. Rett sør for tettstedet finner vi gamle og nye Frogner kirke.

På 2000-tallet, etter at Oslo lufthavn Gardermoen åpna, har det vært stor befolkningsvekst. Frogner skole og kultursenter, en 1-10 skole med ca. 950 elever samt kultursal og bibliotek, ble ferdigstilt til skolestart 2017.

Kilder og litteratur