Frostvedt

Frostvedt er et boligområde på grunnen til tidligere Frostvedt gård i Larvik kommune. Navnet, opprinnelig Frøystveit, betyr ordrett Frøys gårdspart/rydning. Det kan forklares som et minne om en Frøy-kult i området, særskilt med tanke på naboskapet med Hovland.
Det er gjort funn her fra yngre steinalder, bronsealder og vikingtiden. Gjenværende faste fornminner er en steinlegging og fem gravhauger.

Kilder