Gamvik museums- og historielag

Gamvik museums- og historielag i Gamvik kommune ble stiftet i 1978. Laget gav i årene 1980–2003 ut årsskriftet Gamle Gamvik. Et utvalg artikler fra Gamle Gamvik ble utgitt i 2014.

Eksterne lenker

Se også

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!