Gang- og sykkelvegen Bondelia-Nordlia Handel

Gang- og sykkelvegen Bondelia-Nordlia Handel ble offisielt åpna 8. september 2010. Vegen, som er 4,2 km lang, strekker seg fra Bondelia i Gjøvik til Nordlia Handel i Østre Toten. Den går langs Fylkesveg 33 og er en forlengelse av den eksisterende gang- og sykkelvegen fra Rambekk til Bondelia. Vegen kostet 21 millioner kroner. Under åpningen deltok blant annet skoleunger fra Nordli og Vindingstad, statsrådene Magnhild Meltveit Kleppa og Rigmor Aasrud samt ordførerne Bjørn Iddberg (Gjøvik) og Hans Seierstad (Østre Toten).

Gravearbeidet ved Steinsli i 2009.
Foto: Trond Nygård

Behovet for gang- og sykkelveg på denne strekningen var stort. I flere tiår hadde blant annet Nordli skole etterlyst trygg veg for mjuke trafikanter til og fra Gjøvik. Fylkesveg 33 er en av Opplands mest trafikkerte veger. I 2007 ble det løyva penger til gang- og sykkelveg fram til Andersgardkrysset, men året etter ble det bevilga noen ekstra "krisemillioner" for å forlenge vegen til gamle Nordlia Handel.

Bilder fra åpningen

Foto fra åpningsdagen 8/9 2010 (Trond Nygård):


Kilder